Project Details

LEHR-Project: Low Energy Housing Retrofit

Renovatie van woningen naar lage energiebehoefte


Projectbeschrijving

Het project vangt aan met een analyse van het bestaande woningenbestand, om zo die gebouwsegmenten te identificeren die het grootste multiplicator-effect kunnen hebben naar energiebezuiniging. Parallel hiermee worden voorbeeldprojecten geanalyseerd. Een belangrijk aspect hierbij zijn de energie-prestatie en de beweegredenen van de eigenaar om over te gaan tot renovatie. Op basis van de hierbij opgedane ervaringen, samen met de meest up to date onderzoeksontwikkelingen, zullen nieuwe en innoverende concepten en componenten worden ontwikkeld. Inzichten op basis van internationale samenwerking (deelname in IEA SHC Task 37 en observatie in het Europese project E-RETROFIT-KIT) zullen worden vertaald naar de nationale eindgebruikers in een bewuste strategie om de marktpenetratie van geavanceerde renovaties te vergroten.


Elke partner zal volgende benadering gebruiken naar zijn specifieke doelgroep (PHP: projectteams, UCL: eigenaars & architecten, WTCB: bouwindustrie):

 • Samenwerken in de analyse van de nationale woningstatistieken, in het definiëren van de mogelijke renovatiestrategieën en het bepalen van nationale prioriteiten.
 • Identificeren van prototype projecten als test cases, waar methodologieën voor versnelling van marktpenetratie kunnen worden uitgetest.
 • Bouwen aan een alliantie en netwerk om de marktpositie en impact te vergroten.
 • Documenteren van ontwerp en prestatie van voorbeeldprojecten, evenals van de impact op het milieu, gebruik van bronnen, ruimtelijke infrastructuur, gezondheid en woonkwaliteit.
 • Selecteren van sleutelparameters in het ontwerp.
 • Identificeren op een internationale schaal van trends, concepten en benaderingen, die doeltreffend bleken, en het documenteren van deze inzichten als een beknopt ontwerpadvies.

UCL zal projectfiches opstellen, en in een algemene publicatie de zeer lage energierenovatie introduceren bij de woningeigenaars & de architecten. WTCB zal een technische handleiding leveren om de haalbaarheid van zeer lage energie renovatie aan te tonen aan de bouwindustrie. PHP zal publicaties en projectfiches opstellen die planners en ontwikkelaars zal informeren over de ervaringen, opgedaan in voorbeeldprojecten. Alle partners zullen permanent elkaars voorgestelde informatie evalueren.

Resultaten

De algemene richtlijnen zullen voornamelijk een lekenpubliek confronteren met de vragen rond renovatie en energie-efficiëntie. Deze richtlijnen worden verspreid als:

 • Pdf document op de websites van de partners en regio’s, evenals via mail naar de doelgroepen.
 • Een gedrukt document ter verspreiding op bouwbeurzen zoals Batibouw, Passiefhuis-Happening.
 • Voordracht op een conferentie

 • Een technische handleiding zal de technische vragen van de bouwprofessioneel beantwoorden, verspreid als:

  • Ontwerpdocument tijdens vergaderingen met het opvolgingscomité
  • Pdf document op de websites van de partners
  • Een officieel gedrukt document gericht op de bouwindustrie (‘Technische Voorlichting WTCB’)
  • Voordracht op een conferentie

  • De projectinformatie verzamelt de gegevens van verschillende demonstratieprojecten. Deze info zal worden verspreid als:

   • Gedrukte projectfiches, uitgedeeld op werfbezoeken en tijdens vergaderingen met nieuwe bouwteams
   • Een gratis pdf referentiedocument op de website van PHP in de project databank
   • IEA SHC annex 37 bijdrage
   • Poster informatie op bouwbeurzen – voordracht op een conferentie
   • Bijlagen bij de algemene richtlijnen en de technische handleiding
   • De verzameling algemene richtlijnen, technische handleiding en project informatie zal eveneens beschikbaar gemaakt worden in een omvattende publicatie die zal worden verspreid tijdens de afsluitende workshop voor architecten en bouwprofessionelen.

    BELSPO - FEDERAAL WETENSCHAPSBELEID

    Het Federaal Wetenschapsbeleid heeft als opdracht het wetenschapsbeleid en aanverwante aangelegenheden voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren. Dit onderzoek werd uitgevoerd voor rekening van het Federaal Wetenschapsbeleid, ter uitvoering van het “Programma ter bevordering van de kennisoverdracht op strategisch belangrijke gebieden”.

    www.belspo.be