Appartementen, Wezembeek-Oppem

Duurzame sociale woningbouw

Download de volledige projectfiche (pdf)

Plaats/

Wezembeek-Oppem

Typologie/

Appartementen

Bouwjaar/

1959

Verbouwjaar/

2004

Verw.Opp./

6287m²

Verw.Behoefte/

33 kWh/m².jaar

Eigenaar/

SHM Volks-
huisvesting

Architect/

Quirynen Jacobs Architecten

Context

In de jaren '90 voldeed het appartementsgebouw, opgericht in 1959, niet meer aan de hedendaagse comfortnormen. Een renovatie drong zich op. Zowel het appartementsgebouw als twee bijgebouwen (stookplaats en winkel) werden gerenoveerd, waarbij er aandacht uitging naar het verbeteren van de energieprestatie. De keuze voor energiezuinige renovatie is gegroeid omwille van volgende redenen: door het tegelijkertijd renoveren van een tweede identiek appartementsgebouw, met geen speciale aandacht voor de energieprestatie, kan men de voor- en nadelen tegen elkaar afwegen. Bovendien kon het gebouw na de renovatie gelden als voorbeeldproject voor duurzame sociale woningbouw.

Bij de renovatie werd de bestaande structuur behouden maar werd de oorspronkelijke planindeling en organisatie volledig verlaten: op het gelijkvloers vormen een aantal appartementen de sokkel van het gebouw waarboven de eerste verdieping de bergingen bevat en toegang geeft tot de bovenliggende verdiepingen met appartementen. De appartementen zijn opgevat als doorzonappartementen.

Ingrepen

 • wijziging planopbouw en circulatie
 • isolatie van de gebouwenschil
 • behandelen van koudebruggen
 • aandacht voor luchtdichtheid van het gebouw
 • wintertuinen
 • verbeterde dubbele beglazing
 • mechanische ventilatie met warmteterugwinning
 • zonnecollectoren (vacuümsysteem)
 • fotovoltaïsche cellen
 • gebouwbeheersysteem
 • waterbesparende toestellen

Isolatie

Het gebouw werd aan de buitenzijde volledig ingepakt met isolatie. Er werden inspanningen geleverd om koudebruggen op te lossen en/of te vermijden.

Verwarming

In de appartementen werden er lage temperatuur radiatoren geïnstalleerd. De wintertuinen, gesitueerd aan de zuidkant van het gebouw, zorgen zowel in de winter als in de zomer voor een buffereffect wat de verwarmingsbehoefte doet dalen en oververhitting tegengaat.

Sanitair warm water

De opwekking van sanitair warm water gebeurt op twee manieren: enerzijds door twee condenserende gasketels, anderzijds door zonnecollectoren.

Elektriciteit

De fotovoltaïsche cellen wekken elektriciteit op dat gebruikt wordt door de technische installaties. Op de verlichting werden elektriciteitsbesparende maateregelen toegepast: de daglichttoetreding wordt geoptimaliseerd door de appartementen zo te organiseren dat het daglicht aan twee zijden kan toetreden. Op die manier wordt de behoefte voor kunstmatig verlichten beperkt. In de gemeenschappelijke delen wordt er gewerkt met daglichtsensoren, bewegingsdetectoren of drukknoppen met tijdsrelais.

Milieu

Er wordt gebruik gemaakt van waterbesparende kranen en toiletten. Het hergebruik van regenwater wordt niet toegepast aangezien de kosten hier niet opwogen tegen de baten. Wel werden de verharde oppervlakken waterdoorlaatbaar voorzien. Door de keuze voor renovatie i.p.v. nieuwbouw spaart men grondstoffen uit.

Gebruikerservaring

Verschillende meetinstrumenten en een gebouwberheersysteem laten behalve de optimalisatie van de verschillende installaties ook toe de energieprestaties door te lichten. Er zullen op bepaalde tijdstippen energierapporten gegenereerd worden. Deze zullen uitwijzen welke maatregelen zinvol gebleken zijn en welke problemen er werden vastgesteld. Op deze manier kan er een optimalisatie van de beschikbare technieken bekomen worden.

Download de volledige projectfiche (pdf)